مؤسسه فرهنگى خانه دوستان آشنا با هدف ارتقاى سطح فرهنگى خانواده ها از طریق علاقه مندسازى آنان به ادبیات فارسى و پررنگ کردن نقش زبان و ادب فارسى در به ظهور رساندن بلوغ فرهنگى خانواده ها تأسیس شده است. اهمیت دادن به این مقوله در تحول شناختى افراد نسبت به خود و هم نوعان و درک متقابل احساسات افراد، بسیار اثرگذار خواهد بود.
مؤسسه خانه دوستان آشنا مدت ٧ ماه است با تمرکز بر گسترش آشنایی با ادبیات فارسى شروع به فعالیت کرده و توانسته است در این مدت کوتاه مخاطبان بسیارى را در راستاى هدف خویش جذب نماید و تحت تعلیم قرار دهد. مخاطبان مؤسسه شامل سه گروه کودک و نوجوان و بزرگسال هستند.
رویکرد آموزشى مؤسسه براى بخش کودکان و نوجوان، آموزش غیر مستقیم ادبیات از راه هنر می باشد و براى بزرگسالان نهادینه شدن آموزه هاى ادبى در فرهنگ خانواده ها و بالابردن سطح مطالعه در آنهاست.

در این مدت همایش ها و کلاس هاى برگزار شده در این زمینه ها به شرح زیر می باشد؛
– شاهنامه پژوهى
– آشنایى با مثنوى
– آشنایى با سعدى
– آشنایی با منطق الطیر
– آشنایى با غزلیات حافظ
– نقد و بررسى کتب ادبى
– آشنایى با نویسندگان معاصر

هم چنین در گروه کودکان و نوجوانان کلاس های متنوعی برگزار شده است؛
– آشنایی با شاهنامه و عروسک سازی
– آشنایی با شاهنامه و تصویرسازی
– آشنایی با شاهنامه و حجم سازی
– آشنایی با تاریخ تمدن بشری همراه با مجموعه ای از فعالیت های هنرهای تجسمی
– نگاهی به پوشش در افسانه های ایرانی همراه با هنر نقش و دوخت
– قصه ها و نقاشی ها
– نمایش
– شرکت در دومین جشنواره شاهنامه

اهداف آتى مؤسسه تشکیل گروه هاى مطالعاتى در زمینه هاى مختلف ادبى و ترویج کتاب و کتاب خوانى بین خانواده ها و بالا بردن سطح فرهنگ مطالعه در بین آنهاست.