موسسه خانه دوستان آشنا پشتیبان و ترویج دهنده فرهنگ، هنر و ادبیات غنی ایران اسلامی است. ارج نهادن به شأن و منزلت مخاطب و پاسخگویی شایسته به ایشان وظیفه اخلاقی و انسانی این مجموعه است. با این رویکرد، اصولی را بدین شرح سرلوحه کار خویش قرار داده‌ایم.

  • در هر شرایطی به ارزش‌های دینی، مبانی اخلاقی و صفات معنوی و عمل به آن‌ها پای بندیم.
  • نوآوری، خلاقیت و تبدیل این نهاد فرهنگی به مراکز تولید وگسترش دانش، ادب و فرهنگ، برنامه ی محوری ماست.
  • ارتباطمان با مخاطبان را برپایه ی صداقت وبی‌آلایشی بنیان نهاده‌ایم و همواره برای تقویت آن می‌کوشیم.
  • بر آن باوریم که ارائه ی و بکارگیری شیوه‌های منطقی و سازنده برای پاسخگویی مناسب مخاطبان باید بهترین باشیم.
  • همواره و با تمام وجود از پذیرش پیشنهادهای اثربخشی که موجب تعالی سازمانی می‌شوند استقبال می‌کنیم.
  • نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمات بهتر را از اصول مسلم و قطعی موفقیت مجموعه خود می‌دانیم.
  • به عنوان مجموعه‌ای یکپارچه و منسجم با تمام توان برای ارتقای سطح کیفیت خدمات می‌کوشیم.
  • تکریم و پاسخگویی مناسب به مخاطبان را فرصتی برای ارائه خدمات و انجام کار نیک تلقی می‌کنیم.
  • برای مخاطبان اهمیت قائل هستیم و آنان را به عنوان سرمایه فرهنگی قلمداد می‌کنیم.
  • موفقیت و رشد مجموعه‌ای را که در آن کار می‌کنیم در گرو تعامل مثبت و مستمر با مخاطبان می‌دانیم.