نگاهی سیر شناسانه به هایدگر

100,000 تومان

روزهای دوشنبه ۱۷ تا ۱۹

استاد: نیما شریف منش ( هایدگر پژوه، فارغ التحصیل منطق دانشگاه تربیت مدرس)

این درآمد میکوشد مخاطبان خود را با کل فلسفه هایدگر آشنا کند. بنابراین از یک سو “هستی و زمان” را بر پس زمینه فکری آثار آغازین اوخواهد نهاد و از سوی دیگر چارچوب های کلی فلسفه واپسین هایدگر را نشان خواهد داد.

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/khanehas/public_html/wp-includes/functions.php on line 4339

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/khanehas/public_html/wp-includes/functions.php on line 4339