بازی،بازی، تا بهار…

بازی بازی تا بهار

موسسه خانه دوستان آشنا و موزه عروسک های ملل برگزار میکنند.

ساخت اسباب بازی، قصه گوئی، پخت شیرینی های نوروزی
ویژه کودکان ۴ تا ۶ سال
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ، ساعت ۳ الی ۶
هزینه ثبت نام: هشتاد هزار تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید.