بزرگداشت شاهنامه فردوسی

بزرگداشت شاهنامه فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی
بزرگداشت فردوسی

بزرگداشت شاهنامه فردوسی در موسسه فرهنگی خانه دوستان آشنا و با همکاری موزه عروسک‌های ملل برگزار شد.

برنامه‌های ویژه بزرگسالان مراسم بزرگداشت شاهنامه فردوسی

برنامه بزرگداشت فردوسی در دو بخش ویژه بزرگسالان و کودکان برگزار شد. در بخش بزرگسالان دو نشست با موضوع‌های «شاهنامه برای کودکان و نوجوانان» و «شیوه‌های ترویج شاهنامه» با سخنرانی فروغ‌الزمان جمالی و فرزانه اخوت، استادان ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد.

برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان

برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان نیز شامل ساخت عروسک و ماسک از شخصیت‌های شاهنامه  بود.

همچنین لازم به ذکر است در حاشیه برنامه بزرگداشت فردوسی، نمایشگاهی از کتاب‌های شاهنامه برای مخاطبان کودک و نوجوان نیز برگزار شد.

برنامه بزرگداشت فردوسی عصر پنجشنبه ۴ خردادماه ۱۳۹۶ در موسسه فرهنگی خانه دوستان آشنا به آدرس تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تابان، پلاک ۱۱، طبقه دوم برگزار شد. بخش ویژه کودکان و نوجوانان از ساعت ۱۵ تا ۱۹ و بخش ویژه بزرگسالان از ساعت ۱۷ تا ۱۹  به اجرا در آمد.