جشن امضا کتاب هرس

جشن امضا کتاب هرس

نقد و تحلیل کتاب همراه با جشن امضای رمان زیبای هرس نوشته ی نویسنده جوان و خوش ذوق نسیم مرعشی

روز دوشنبه ۷اسفند
ساعت ۱۲

لطفا جهت ثبت نام و رزرو با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید.