خودشناسی و مفهوم شناسی آسمانی(بزرگسالان)

 

نکاتی از کلاس خودشناسی و مفهوم زندگی در قران
بزرگسالان
استاد: دکتر عرفانی

 

خداوند مهربان ستمکاران را دوست ندارد.
چون خود هرگز ستم نمی کند.
پیوسته لطف و مهرورزیش بر همه ی موجودات جهان هستی جریان دارد. انسانها وقتی این رابطه‌ی دوست داشتن، مهر ورزیدن و یاری رساندن بی منت را برهم بزنند از مسیر و جریان نور افشانی حق بیرون می روند و آنگاه در تاریکی گام می نهند.
به همین خاطر پریشان حال و آشفته اند.
رَه گم کرده و سرگردانند، از بهره‌مندی سالم همراه با آرامش محرومند و دیگران را هم مانع می شوند، این ستم به خود و دیگران است.