مراسم بزرگداشت سعدی و روز معلم

تقدیر از استادها و معلمان خانه دوستان آشنا

روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹

به همراه پذیرائی و موسیقی

این مراسم مختص استاد ها،شاگردان و اعضا محترم موسسه خانه دوستان آشنا می باشد.