مراسم میلاد پیامبر اکرم (ص)

زمان: دوشنبه ۱۳ آذر ماه

ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹

به همراه موسیقی زنده

سخنران اول: دکتر عرفانی

موضوع سخنرانی: ادب و آداب در اندیشه و رفتار پیامبر کرم

سخنران دوم: استاد محمد باقر کریمیان

موضوع سخنرانی:

سیمای پیامبر در آئینه ی کلام الله

 

‍  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

گزیده ای از سخنرانی استاد فرزانه جناب آقای دکتر عرفانی در مراسم میلاد پیامبر اکرم ص با موضوع
( ادب و آداب در اندیشه و رفتار پیامبر اکرم ص )

 

🔅هر انسانی متناسب با سطح اندیشه و باورش در جستجوی خوشبختی است و به طور طبیعی نیازمند الگوهای فکری و رفتاری است تا بتواند هرچه بهتر و زودتر به نتیجه ی مورد نظر دست یابد. از این رو الگو نقش بسیار مهمی برای او دارد. برای اینکه انسان دچار سرگردانی نشود و از عمر خود بهترین و بیشترین سود را ببرد خداوند رحمان پیامبر اکرم را بعنوان الگویی نیکو معرفی نموده است. چون در باور و عمل تجلی بخش صفت رحمانی و رحمت الهی در زمین شد. الگو عامل محرکی است برای اینکه این انگیزه را در دیگران ایجاد کند که اگر بخواهند می توانند چون او عمل کنند و به خوشبختی واقعی دست یابند. نمونه ی بارز درس عملی ایشان را می توان از پیام های آیه ۱۵۹ سوره ی آل عمران دریافت و مورد توجه قرار داد و به آنها جامه ی عمل پوشاند.
پیام ها از آیه چنین هستند:
۱- لطف و رحمت بیکران از سوی خدا بر همه ی موجودات به ویژه انسان جریان دارد.
۲-نرمخوئی بعنوان یک صفت پسندیده را در خود تقویت نمود.
۳- از سخت دلی پرهیز نمود.
۴- اهل گذشت بود.
۵- در پی ایجاد حریم و شرایط امن و مطمئن بود.
۶- فرهنگ گفتگو را در خود و دیگران قوت بخشید و با توکل بر خدا عمل نمود.

اینها از ویژگی های الهی رحمانی است که پیامبر اکرم با عمل اثبات کردند که می شود در زندگی به آنها عمل نمود و الگو شد.