موقعیت مکانی خانه دوستان آشنا

📪 موقعیت مکانی خانه دوستان آشنا به روایت تصویر

🔹دسترسی ۵ دقیقه ای به مترو میرداماد

🔹امکان پارک ماشین در پارکینگ اختصاصی موسسه

تلفن جهت رزرو:

📞 ۲۲۲۲۲۳۰۰
۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹