نقد فیلم ابله

نمایش و تحلیل فیلم ابله
نقد و تحلیل: دکتر حنیف شمیم

چهارشنبه ۲۰ تیر – ساعت ۱۰:۳۰ صبح

لطفا جهت رزرو با شماره ی زیر تماس حاصل فرمائید.

📞 ۲۲۲۲۲۳۰۰

فیلم داستان لوله کشی ساده و صادق است که وقتی متوجه می شود زندگی ساکنان یک خوابگاه بزرگ در خطر سقوط ساختمان قرار دارد در برابر سیستم فاسد دولتی قرار می گیرد…
این فیلم بسیار نزدیک به وضعیت آشفته ایران امروز و ریشه های آن است و نمایش می دهد که در وضعیت بحران، افراد مختلف بسته به درصد اخلاقی بودن، کنشها و واکنش های متفاوتی نشان می دهند.
دیدن این فیلم بسیار مفید و کمک کننده است برای تصمیم گیری در مورد دوراهی های اخلاقی که امروز در ایران به وفور دیده می شود.