نقد فیلم جما بوری

نقد فیلم جما بوری

نمایش و تحلیل فیلم: جما بوری
نقد و تحلیل: دکتر حنیف شمیم
چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۶

لطفا جهت رزرو با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید و یا به شماره ۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹ در تلگرام پیام دهید.