نقد فیلم دوره مهرماه

📽نقد فیلم

دوره مهرماه: زن و سینما

تحلیل و بررسی: دکتر حنیف شمیم

تلفن جهت رزرو :

📞 ۲۲۲۲۲۳۰۰
📞 ۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹