نقد فیلم لوبیای شیرین

نمایش و تحلیل فیلم لوبیای شیرین
نقد و تحلیل: دکتر حنیف شمیم

روز چهارشنبه ۲ خرداد
ساعت ۱۰:۳۰ صبح

لطفا جهت رزرو و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید.