نقد فیلم مثلث

نمایش و تحلیل فیلم مثلث
کارگردان:کریستوفر اسمیت

تحلیل و بررسی: دکتر حنیف شمیم

روز چهارشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۷

تلفن جهت رزرو:
📞 ۲۲۲۲۲۳۰۰
📞۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹