نقد فیلم (معصومان)

نقد فیلم معصومان

نمایش و تحلیل فیلم(معصومان)
روز جمعه ۴ اسفند ساعت ۱۶
نقد و تحلیل:دکتر حنیف شمیم
لطفا جهت رزرو با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید.

​​ به نظر شما معصومیت در چیست؟
در عقاید قدسی یا در عمل اخلاقی؟
خود را در زندان بی کنشی قواعد ایدئولوژیک حبس کردن در انتظار پاداشی در جهان دیگر، یا با مسئولیت اجتماعی کنشهایی انجام داد، حتی اگر خطایی در حین آنها مرتکب شویم؟

جنگ جهانی دوم تازه به انتها رسیده است و ماتیلدا Mathilde دانشجوی پزشکی به همراه تیمی تحت پوشش صلیب سرخ فرانسه به لهستان می‌رود تا به اسرا و بازماندگان فرانسوی مجروح کمک پزشکی کند. روزی یک راهبه جوان که در صومعه‌ای نزدیک آنجا اقامت دارد به کمپ آنان آمده و از او درخواست می کند که برای کمک همراهش برود. ماتیلدا از او می‌خواهد که از صلیب سرخ لهستانی کمک بخواهد اما با اصرار راهبه همراه او به صومعه می‌رود و می بیند که …

فیلم که از یک کارگردان فرانسوی زن، یعنی خانم آن فونتین Anne Fontaine با گرایش های فمینیستی در کارهایش است، روایت خروج زنانگی از چهارچوب های پدرسالارانه است، حال این چهارچوب عینی باشد و یا ذهنی.

​​ چرا در تاریخ ایدئولوژی ها، قتل عمد، عملی غیراخلاقی بوده ولی قتل در راه خدا عملی شجاعانه؟
چه چیزی یا چه کس جواز این را می داده که عمل مشترک قتل در اولی غیراخلاقی و در دومی اخلاقی باشد؟
آیا کشتن یک نوزاد معصوم در راه خدا کنش اخلاقی است؟ آیا در داستان ابراهیم قتل فرزند برای خدا کنش اخلاقی است؟

تفاوت ها و شباهت های زندان مجرمان و صومعه راهبان در اتمسفر مسیحیت چیست؟ اگر راهبان به دلیل امرقدسی زندانی عقاید خود باشند تا در جهان دیگر روحشان رهایی یابد، شبیه زندانی هایی هستند، که زندانی می کشند تا پس از سپری شدن این دوران آزاد شوند؟
راهبان چه گناهی انجام داده اند که به خاطر آن باید تطهیر شوند؟

یکی از روشهای شریعت مسیحی Asceticism یا ریاضت است که از خلال رنج بدن، روح نجات یابد و برای انسان رستگاری ایجاد شود:

Mortification of their bodies would help ensure the salvation of their souls

ریشه این فکر یک علت فلسفی است یا یک امر مازوخیستی روانی؟