نقد فیلم About Time

نقد فیلم درباره زمان

خیلی از مواقع این حس یا گفتگوی درونی برای اغلب افراد ایجاد می شود که “اگر زمان تکرار می شد در موقعیتی در گذشته به گونه ای دیگر عمل می کردم!” یا ” ای کاش آن واقعه از زندگی من حذف می شد” یا با افسوس و پشیمانی ” ای کاش آن کار را نمی کردم! ” و … بدون در نظر گرفتن جبر فلسفی، جبر روانشناسی و جبر جامعه شناسی آن موقعیت!

در این فیلم این آرزوها و ای کاش ها برای کاراکتر اصلی تیم (دامنل گلیسون) که فردی اهل کورنوال است، میسر می شود ولی آنگاه به تصویر می کشد که چطور با این فرض ها نظم فلسفی جهان کاراکتر اصلی به هم می ریزد!

تمنای برگشت زمان و درست کردن آن تمنایی به طول تاریخ برای بشریت است، درست کردن شکست های عاطفی، شکست های اقتصادی، شکست های … همان طور که پرواز آرزوی بشر بود که در قرن بیستم واقعیت یافت؛ شاید سفر در زمان هم آرزویی است که اینک فعلا می تواند بر پرده سینما واقعیت یابد!

در فیلم ” درباره زمان” که بیشتر درباره نسبت عاطفی ما با جابجایی زمان در تخیل است، سعی شده که از اثر پروانه ای Butterfly Effect ثمره هایی در ساخت آن استفاده شود.