نقد فیلم The Best Offer

نقد فیلم بهترین پیشنهاد

بهترین پیشنهاد، شاید از بهترین پیشنهادهای فیلمهای اخیر تاریخ سینماست برای یک فیلم که در تمام ابعاد فیلمنامه، کارگردانی، بازیگری، موسیقی ( از انیو موریکونه)، فیلمبرداری، تدوین و … نمره خوبی می گیرد.

جوزپه تورناتوره که با ساخت فیلمهای عاشقانه سینماپارادیزو، ملنا، مکاتبه و … معروف است، این بار نیز مخاطب را دعوت به دیدن یک فیلم عاشقانۀ دیگر از نوعی متفاوت می کند.