کارگاه ارتباط موثر

کارگاه ارتباط موثر

کارگاه یک روزه ارتباط موثر

استاد: اردشیر منصوری

روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت

ساعت ۱۶ تا ۲۰

لطفا جهت ثبت نام و رزرو با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید.