Category Archives: آرشیو/فلسفه

کارگاه ارتباط موثر

کارگاه ارتباط موثر

کارگاه یک روزه ارتباط موثر استاد: اردشیر منصوری روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۲۰ لطفا جهت ثبت نام و رزرو با شماره ۲۲۲۲۲۳۰۰ تماس حاصل فرمائید.

خودشناسی و مفهوم شناسی آسمانی(بزرگسالان)

  نکاتی از کلاس خودشناسی و مفهوم زندگی در قران بزرگسالان استاد: دکتر عرفانی   خداوند مهربان ستمکاران را دوست ندارد. چون خود هرگز ستم نمی کند. پیوسته لطف و مهرورزیش بر همه ی موجودات جهان هستی جریان دارد. انسانها وقتی این رابطه‌ی دوست داشتن، مهر ورزیدن و یاری رساندن بی منت را برهم بزنند […]

کلاس خودشناسی(نوجوانان)

  🌱🌱🌱🌱🌱🌱 پیام هایی از کلاس خودشناسی نوجوانان استاد: دکتر عرفانی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 هر انسانی به طور ذاتی از قوه و پتانسیل محبت و دوست داشتن برخوردار است. چگونه رشد دادن آن تعیین کننده ی دوست داشتن و یا عشق ورزیدن سالم و یا ناسالم است، پس تربیت که یک جریان به هم پیوسته است باید […]

کلاس خودشناسی (نوجوانان)

  🌱🌱🌱🌱🌱🌱 پیام هایی از کلاس خودشناسی نوجوانان استاد: دکتر عرفانی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 در وصف فکر – تفکر ، تعقل و تدبر انسان موجودی است که می اندیشد، نوع اندیشه ی او نشان از چگونگی نگاه وی به هستی و زندگی دارد. برخی بر دریافت ها و داشته های کهن خود می مانند و همیشه با […]

کلاس خودشناسی و مفهوم شناسی آسمانی(بزرگسالان)

🌸🌸🌸🌸🌸🌸 نکاتی از کلاس خودشناسی و مفهوم زندگی در قران بزرگسالان استاد: دکتر عرفانی   🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 آنکس که به دیگری ستم می کند در حقیقت بر خود ستم روا می دارد. روزی پیوسته و مدام از جانب خداوند به سوی همگان جریان دارد به گونه ای که اگر کسی حتی به آن توجه نکند، ان […]