آدرس:
میرداماد- خیابان نفت جنوبی- کوچه تابان-پلاک ۱۱- واحد ۲

تلفن:۲۲۲۲۲۳۰۰-۰۲۱