آدرس:
    میرداماد- خیابان نفت جنوبی- کوچه تابان-پلاک ۱۱- واحد ۲

    تلفن:۲۲۲۲۲۳۰۰-۰۲۱